avtrykk

EIEREN

Flexopus GmbH

Schlosserstr. 2
70180 Stuttgart

+49 711 342 085 05
info@flexopus.com

HRB 781714 - tingrett i Stuttgart
MVA-ID: DE348076557
Administrerende direktører: Philipp Wahju, Daniel Fafula
Autorisert befal: Markus Merkle

Ansvarlig for innholdet etter § 55 Abs. 2 RStV:
Philip Wahju

Yrkesansvarsforsikring: Hiscox SA, tysk filial, Arnulfstraße 31, D-80636 München
Omfang: Over hele verden (unntatt USA og Canada)

Vi er ikke forpliktet og ikke villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd i henhold til VSBG.


Ansvar for innhold

Alt innhold på nettsiden vår ble laget med største omhu og etter beste kunnskap. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedieloven (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunktet det er innhentet kunnskap om en konkret overtredelse av loven. Så snart vi blir oppmerksomme på bruddene ovenfor, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvarsbegrensning for eksterne lenker

Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter. Vi har ingen innflytelse på innholdet på disse direkte eller indirekte lenkede nettsidene. Vi kan derfor ikke garantere at innholdet på de "eksterne lenkene" er korrekt. De respektive leverandørene eller operatørene (opphavsmennene) av nettstedene er ansvarlige for innholdet i de eksterne lenkene. De eksterne lenkene ble kontrollert for mulige lovbrudd på lenketidspunktet og var på lenketidspunktet fri for ulovlig innhold. En kontinuerlig gjennomgang av innholdet i de eksterne lenkene er ikke mulig uten konkrete indikasjoner på lovbrudd. Når det gjelder direkte eller indirekte lenker til tredjeparters nettsteder som ligger utenfor vårt ansvarsområde, vil det kun foreligge en ansvarsforpliktelse dersom vi får kjennskap til innholdet og det er teknisk mulig og rimelig for oss å forhindre bruken i tilfelle ulovlig innhold. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder også for lenker og henvisninger på vårt eget nettsted "Navn på ditt domene" fra spørsmålsstillere, bloggere og gjester i diskusjonsforumet. Ansvaret for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som oppstår som følge av bruk eller ikke-bruk av informasjon som presenteres på denne måten, ligger utelukkende hos tjenesteleverandøren av siden det henvises til, og ikke hos den som bare henviser til den aktuelle publikasjonen via lenker. Hvis vi blir oppmerksomme på eventuelle lovbrudd, vil vi umiddelbart fjerne de eksterne lenkene.

opphavsrett

Innholdet og verkene som publiseres på nettstedet vårt er underlagt tysk lov om opphavsrett ( http://www.gesetze-im-internet.d /bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ) . Reproduksjon, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse av opphavsmannens åndsverk i ideell og materiell forstand utenfor opphavsrettslovens grenser krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive opphavsmannen i henhold til opphavsrettsloven ( http://www.gesetze-im internet.de/bundesrecht/urh/gesamt.pdf ). Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat og ikke-kommersiell bruk. Hvis innholdet på nettstedet vårt ikke er laget av oss, må opphavsrettighetene til tredjeparter overholdes. Innhold fra tredjeparter er merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på brudd på opphavsretten, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

bildekilder

Nettstedet inneholder bilder fra https://www.pexels.com/ og https://www.freepik.com/

Bestill en uforpliktende time hos oss!

Vil du vite mer om Flexopus, funksjoner og priser eller avtale en demosamtale? Vi gir deg gjerne råd og finner den perfekte løsningen for deg.