Byggeforvaltning med Flexopus

Med Flexopus arbeidsplass- og rombestillingssystem kan du enkelt administrere alle bygningene dine på tvers av flere lokasjoner og etasjer på ett sentralt sted. Organiser eiendommene dine med bare noen få klikk og gjør dem egnet for fremtidens hybridarbeid.

Arranger en demo
Programvare for bygningsadministrasjon Flexopus
ADMINISTRER PLASSERINGER

Administrer kontorer og lokasjoner

Kartlegg plasseringene dine i Flexopus og grupper områdene dine etter plassering, bygning og etasje. Visning og skjuling av lokasjoner avhengig av autorisasjon samt grafisk fremstilling i form av plantegninger eller plantegninger hjelper brukerne ved bestilling av arbeidsplasser, møterom eller parkeringsplasser.

ADMINISTRER GULV

Administrer gulv og plantegninger

Sett sammen flere etasjer i én bygning i Flexopus. Flexopus-kort kan administreres på gulvnivå. Hver etasje har sitt eget kart med bestillingsbare objekter som arbeidsplasser, møterom og/eller parkeringsplasser. Det er også mulig å vise alle objektklasser på ett kart samtidig.

ADMINISTRER OBJEKTER

Objekter og funksjoner

Arbeidsplasser, møterom og/eller parkeringsplasser bestilles på eiendomsnivå. I tillegg til den visuelle visningen, kan utstyrsfunksjoner også vedlikeholdes ved hjelp av merkesystemet og informasjonstekster kan lagres. For eksempel: høydejusterbart bord, dobbel skjerm, stillesone.

ADMINISTRASJON

Hybrid kontorkonsept & flexkontor

Ikke alt trenger å være bookbart! Med Flexopus kan også hybride kontorkonsepter implementeres. Individuelle arbeidsstasjoner kan gjøres bookbare for kolleger, og andre arbeidsstasjoner kan tildeles permanent. Som administrator kan du når som helst endre tildelingene slik at kontoret forblir fleksibelt.

Bestill en demosamtale!
Markus Merkle
Salgssjefer
BRUKERGRUPPER

Tilgangstillatelser med grupper

Er det steder eller etasjer som ikke skal være tilgjengelige for avdelinger eller enkeltansatte? Med Flexopus kan det gis fleksible autorisasjoner. Avhengig av autorisasjonen kan tilgang gis eller blokkeres - fra hele lokasjonen til den enkelte arbeidsstasjon.

BRUKERROLLE

Administrative roller for administrasjon

Som Flexopus-administrator kan du gi ansatte rettigheter til å administrere bygninger og etasjer. For lokasjonsledere tildeles bare begrensede administrative rettigheter. For eksempel: gjøre endringer i planer, administrere attributter og utstyrsfunksjoner for objekter eller opprette faste arbeidsstasjonsoppgaver.

INTERNASJONAL UTRULLING

Kontorer med ulike tidssoner

Har du flere internasjonale kontorer med forskjellige tidssoner? Med Flexopus kan tidssoner defineres for kontorer. Når du booker arbeidsplasser, tas det hensyn til tidssonene til ansatte og kontorer. Du kan for eksempel administrere lokasjoner i EU og USA i samme system.

HELT BAREFRI

Flexopus karttjeneste og kartbygger

Rediger plantegningene dine i Flexopus med kartredigereren selv og/eller gi oss i oppdrag å utarbeide kartene dine grafisk og gjøre dem tilgjengelige i Flexopus!
Lære mer
BRUKSAKER

For alle bedriftsstørrelser

Vår programvareløsning for skrivebordsdeling passer for alle bedriftsstørrelser. Med Flexopus får du maksimal fleksibilitet. Du kan kartlegge både små kontorer i én etasje med noen få arbeidsstasjoner og komplekse konstruksjoner med flere internasjonale lokasjoner og tusenvis av objekter.

Liten bedrift med én etasje

5-50
Flexopus er veldig godt egnet for mindre selskaper med et kontor i én etasje. I dette tilfellet hopper det intelligente bookingsystemet for rom, parkeringsplasser og fleksible arbeidsplasser ganske enkelt over valget av steder eller bygninger i bookingprosessen. Brukerne går direkte til den enkelte etasje for å bestille sin fleksible arbeidsplass uten å måtte utføre overflødige handlinger.
Programvare for skrivebordsdeling for små bedrifter

mellomstore bedrifter

50 - 250
Som mellomstor bedrift kan du kartlegge ett eller flere kontorer innenfor Flexopus. Du kan konfigurere flere etasjer per kontor for arbeidsstasjoner, møterom og parkeringsplasser. Med Flexopus konsernledelse kan du kontrollere hvem som kan se og booke hvilke kontorer, etasjer og objekter.
Programvare for skrivebordsdeling for små og mellomstore bedrifter Flexopus

Store og internasjonale selskaper

250 +
Flexopus hjelper store selskaper med mange bygninger på flere steder med å visualisere eiendommene sine på en oversiktlig måte. I prosessen kan bygninger på ulike steder enkelt administreres på tvers av flere tidssoner. Det er mulig å tildele detaljerte kart på etasjenivå og gi tilgangsrettigheter på brukernivå. Enkeltlokasjoner skjules ganske enkelt hvis det ikke er gitt noen autorisasjon.
Programvare for skrivebordsdeling for store bedrifter og selskaper

Bestill en uforpliktende time hos oss!

Vil du vite mer om Flexopus, funksjoner og priser eller avtale en demosamtale? Vi gir deg gjerne råd og finner den perfekte løsningen for deg.