avtrykk

EIEREN

Flexopus GmbH

Schlosserstr. 2
70180 Stuttgart

+49 711 342 085 05
info@flexopus.com

HRB 781714 - tingrett i Stuttgart
MVA-ID: DE348076557
Administrerende direktører: Philipp Wahju, Daniel Fafula
Autorisert befal: Markus Merkle

Ansvarlig for innholdet etter § 55 Abs. 2 RStV:
Philip Wahju

Yrkesansvarsforsikring: Hiscox SA, tysk filial, Arnulfstraße 31, D-80636 München
Omfang: Over hele verden (unntatt USA og Canada)

Vi er ikke forpliktet og ikke villige til å delta i en tvisteløsningsprosedyre for en forbrukervoldgiftsnemnd i henhold til VSBG.


Ansvar for innhold

Alt innhold på nettsiden vår ble laget med største omhu og etter beste kunnskap. Vi kan imidlertid ikke garantere at innholdet er korrekt, fullstendig eller oppdatert. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige for vårt eget innhold på disse sidene i henhold til paragraf 7, paragraf 1 i den tyske telemedieloven (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteleverandør imidlertid ikke forpliktet til å overvåke overført eller lagret tredjepartsinformasjon eller å undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller blokkere bruken av informasjon i henhold til generelle lover forblir upåvirket. Ansvar i denne forbindelse er imidlertid først mulig fra det tidspunktet det er innhentet kunnskap om en konkret overtredelse av loven. Så snart vi blir oppmerksomme på bruddene ovenfor, vil vi fjerne dette innholdet umiddelbart.

Ansvarsbegrensning for eksterne lenker

Nettstedet vårt inneholder lenker til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter. Vi har ingen innflytelse på innholdet på disse direkte eller indirekte lenkede nettstedene. Derfor kan vi ikke garantere for riktigheten av innholdet i "eksterne lenker". De respektive leverandørene eller operatørene (forfatterne) av nettstedene er ansvarlige for innholdet på de eksterne lenkene. De eksterne lenkene ble kontrollert for mulige lovbrudd på tidspunktet for lenking og var fri for ulovlig innhold på tidspunktet for lenking. En konstant gjennomgang av innholdet i de eksterne lenkene er ikke mulig uten konkrete indikasjoner på brudd på loven. Når det gjelder direkte eller indirekte lenker til nettsteder til tredjeparter som ligger utenfor vårt ansvarsområde, ville en ansvarsforpliktelse bare eksistere i tilfelle vi blir klar over innholdet og det ville være teknisk mulig og rimelig for oss å forhindre bruken av det i tilfelle ulovlig innhold. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder også lenker og referanser på vårt eget nettsted "Navn på domenet ditt" fra spørsmålsstillere, bloggere, gjester i diskusjonsforumet. Ansvaret for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold og spesielt for skader som oppstår som følge av bruk eller manglende bruk av informasjon som presenteres på denne måten, ligger utelukkende hos tjenesteleverandøren av siden det henvises til, og ikke hos den som bare henviser til den respektive publikasjonen via lenker. Hvis vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne de eksterne lenkene umiddelbart.

opphavsrett

Innholdet og verkene som er publisert på nettstedet vårt er underlagt tysk lov om opphavsrett ( http://www.gesetze-im-internet.d/bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Duplisering, bearbeiding, distribusjon og enhver form for utnyttelse av den intellektuelle eiendommen fra forfatterens intellektuelle og materielle synspunkt utenfor opphavsrettens grenser krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive forfatteren iSd copyright lov ( http://www. gesetze-im internet.de/ bundesrecht/urhg/gesamt.pdf ). Nedlastinger og kopier av dette nettstedet er kun tillatt for privat og ikke-kommersiell bruk. Hvis innholdet på nettstedet vårt ikke er laget av oss, må opphavsretten til tredjeparter overholdes. Innholdet til tredjeparter er merket som sådan. Skulle du likevel bli oppmerksom på et brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Så snart vi blir oppmerksomme på lovbrudd, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.

bildekilder

Nettstedet inneholder bilder fra https://www.pexels.com/ og https://www.freepik.com/

Bestill en uforpliktende time hos oss!

Vil du lære mer om Flexopus, funksjoner og priser eller arrangere en demosamtale? Vi vil gjerne gi deg råd og finne den perfekte løsningen for deg.