Data beskyttelse

Takk for din interesse for nettstedet vårt. Beskyttelsen av dine personopplysninger er viktig for oss. Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om typen, omfanget og formålet med behandlingen av personopplysninger i forbindelse med nettstedet vårt, dets funksjoner og innhold, samt våre eksterne Internett-tilstedeværelser, for eksempel våre andre sosiale mediekanaler. Opplysningene dine behandles i samsvar med de lovbestemte personvernreglene. Når vi lenker til andre nettsteder, har vi verken innflytelse på eller kontroll over det lenkede innholdet og databeskyttelsesbestemmelsene der. Vi anbefaler at du sjekker databeskyttelseserklæringene på de lenkede nettstedene. På denne måten kan du finne ut om og i hvilken grad personopplysninger samles inn, behandles, brukes eller gjøres tilgjengelig for tredjeparter.

Kontaktinformasjon til den ansvarlige og personvernombudet

Behandlingsansvarlig i henhold til EUs personvernforordning

Flexopus GmbH
Schlosserstr. 2
70180 Stuttgart
Telefon: +49 711 342 085 05
E-post: info@flexopus.com

Den behandlingsansvarlige bestemmer alene eller sammen med andre formålet med og måten personopplysningene behandles på.

Kontaktinformasjon til personvernombudet:

PROLIANCE Ltd
Datenschutzexperte.de
Leopoldstr. 21
80802 München
E-post: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

Når du kontakter personvernombudet, ber vi deg nevne Flexopus GmbH direkte i emnefeltet. Vennligst avstå fra å legge ved sensitiv informasjon som f.eks. kopi av legitimasjon sammen med henvendelsen.

Databehandling ved å besøke nettsiden

Når du besøker nettstedet vårt, er det teknisk nødvendig at data overføres til vår nettserver via nettleseren din. Følgende data registreres under en pågående tilkobling for kommunikasjon mellom din nettleser og vår webserver:

 • Lagerdata (f.eks. navn, adresse),
 • Kontaktinformasjon (f.eks. e-post, telefonnummer),
 • innholdsdata (f.eks. tekstinndata),
 • Bruksdata (f.eks. besøkte nettsteder, tilgangstider),
 • Meta-/kommunikasjonsdata (f.eks. enhetsinformasjon, IP-adresser).

Av hensyn til teknisk sikkerhet, spesielt for å forhindre forsøk på å angripe nettserveren vår, kan vi lagre disse dataene i kort tid. Det er ikke mulig å trekke konklusjoner om enkeltpersoner basert på disse dataene. Senest etter syv dager anonymiseres dataene ved å forkorte IP-adressen på domenenivå slik at det ikke lenger er mulig å etablere referanse til den enkelte bruker. Det er ingen evaluering av disse dataene bortsett fra for statistiske formål i anonym form. Disse dataene er ikke kombinert med data fra andre datakilder.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold som du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker nettstedet vårt en SSL eller. TLS-kryptering. Dette betyr at data som du overfører via denne nettsiden ikke kan leses av tredjeparter. Du kan gjenkjenne en kryptert tilkobling på "https://"-adresselinjen til nettleseren din og på låsesymbolet i nettleserlinjen.

Serverloggfiler

Leverandøren av nettstedet samler og lagrer automatisk informasjon i serverloggfiler, som nettleseren din automatisk overfører til oss. Disse er:

 • besøkt side på vårt domene,
 • dato og klokkeslett for serverforespørselen,
 • nettlesertype og nettleserversjon,
 • operativsystem som brukes,
 • henvisningsadresse,
 • vertsnavnet til datamaskinen som får tilgang,
 • IP adresse.

Disse opplysningene slås ikke sammen med andre datakilder. Grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning, som tillater behandling av opplysninger for å oppfylle en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse.

oversettelsestjeneste

Denne nettsiden bruker Weglot-oversettelsestjenesten, registrert på 138 rue Pierre Joigneaux, 92270 Bois-Colombes, Frankrike. Weglot er registrert i Nanterre Trade, selskapsregister nr. 818 164 964.

Weglot lastes når nettsiden åpnes, slik at du kan endre språket til noe annet enn tysk ved å bruke språkikonet i bunnteksten på nettsiden. Dette gjør det mulig å etablere en direkte forbindelse mellom nettleseren din og Weglot-serveren når du besøker denne nettsiden. Weglot mottar informasjonen om at du har besøkt denne nettsiden med din IP-adresse.  

Opplysningene lagres og analyseres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å presentere en vesentlig del av nettstedet på vanlige språk for ikke-tysktalende besøkende. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. Samtykket ditt kan når som helst trekkes tilbake. Ytterligere informasjon om dette finner du i Weglots personvernerklæring: https://weglot.com/privacy/.

kontakt

Hvis du kontakter oss via kontaktskjemaet, e-post eller via våre kanaler i sosiale medier (f.eks. innlegg, kommentarer eller private meldinger), vil opplysningene dine fra henvendelsesskjemaet, e-posten eller direktemeldingen, inkludert kontaktopplysningene du oppgir der, bli brukt til å behandle henvendelsen din. Opplysningene er nødvendige for å kunne behandle og besvare henvendelsen din - uten dem kan vi ikke eller bare i begrenset grad besvare henvendelsen din. Opplysningene kan bli lagret i vårt CRM-system (Customer Relationship Management) HubSpot. Hvis du kontakter oss via våre kanaler i sosiale medier (f.eks. innlegg, kommentarer eller private meldinger), gjør vi oppmerksom på at de respektive leverandørene av sosiale medier også overfører opplysningene dine til oss. Vilkårene og betingelsene, databeskyttelsesinformasjonen og retningslinjene for databehandling til den respektive operatøren av sosiale medier gjelder derfor.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene er vår berettigede interesse i å besvare henvendelsen din i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning (GDPR) og, hvis aktuelt, art. 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning (GDPR) hvis henvendelsen din er rettet mot inngåelse av en avtale. Opplysningene dine vil bli slettet hvis henvendelsen din er endelig besvart og slettingen ikke er i strid med eventuelle lovbestemte oppbevaringsplikter, for eksempel i forbindelse med senere kontraktsbehandling. I henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f i EUs personvernforordning kan du når som helst motsette deg behandlingen av personopplysningene dine med virkning for fremtiden.

Vi bruker HubSpot til markedsføring og støtteaktiviteter på nettsiden vår. Når du bruker kontaktskjemaet, samles dataene du sender inn av den eksterne leverandøren HubSpot og er underlagt deres databeskyttelseserklæring. HubSpot er et programvareselskap fra USA med filial i Tyskland. Kontakt: HubSpot Germany GmbH, Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin, telefon: 030 56796549. Hubspot er en integrert programvareløsning som vi bruker for å dekke ulike aspekter av vår online markedsføring. Disse inkluderer: e-postmarkedsføring, publisering og rapportering på sosiale medier, rapportering, kontaktadministrasjon (f.eks. brukersegmentering og CRM), landingssider og kontaktskjemaer.

Data kan overføres til USA som en del av behandlingen via HubSpot. HubSpot er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. HubSpot bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (for eksempel USA), er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Gjennom rammeverket for personvern mellom EU og USA og standardkontraktsklausulene forplikter HubSpot seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante opplysninger, selv om opplysningene lagres, behandles og administreres i USA.

applikasjoner

Det finnes et søknadsskjema på våre nettsider som kan brukes til elektroniske søknader. Vi bruker søkeradministrasjonsverktøyet JOIN fra JOIN Solutions GmbH, Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin.  

Hvis en søker benytter seg av dette alternativet, vil opplysningene som oppgis i inndatamasken overføres til oss og lagres. Opplysningene vil utelukkende bli brukt til behandling av søknaden din i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav b i EUs personvernforordning. Disse opplysningene er

 • Epostadresse
 • fornavn
 • Etternavn
 • CV
 • Valgfritt: følgebrev

De andre personopplysningene som behandles under sendingsprosessen tjener til å forhindre misbruk av søknadsskjemaet og for å sikre sikkerheten til våre informasjonsteknologisystemer.

Etter at søknadsprosessen er fullført, lagres opplysningene i opptil fire måneder. Opplysningene dine slettes senest etter fire måneder. Hvis det foreligger en rettslig forpliktelse, vil opplysningene bli lagret i henhold til gjeldende bestemmelser. Informasjon om JOINs databehandling finner du her: https://join.com/de/datenschutz/.

Alternativt kan du også sende oss din søknad på e-post. I dette tilfellet registrerer vi e-postadressen din og dataene du oppga i e-posten.

Nyhetsbrevdata

Hvis du ønsker å motta nyhetsbrevet som tilbys på nettstedet med regelmessig informasjon om våre tilbud og produkter, trenger vi din e-postadresse som obligatorisk informasjon. Vi bruker den såkalte "double opt-in"-prosedyren for å sende nyhetsbrevet. Det betyr at vi bare sender deg nyhetsbrevet vårt via e-post hvis du uttrykkelig har bekreftet overfor oss at du samtykker til å motta nyhetsbrevet vårt. Du vil motta en e-post med en lenke som du kan bruke til å bekrefte at du som eier av den aktuelle e-postadressen ønsker å motta fremtidige nyhetsbrev. Ved å bekrefte dette gir du oss ditt samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning (GDPR) til at vi kan bruke personopplysningene dine til å sende det ønskede nyhetsbrevet.  

Ved registrering av nyhetsbrevet lagrer vi i tillegg til e-postadressen som kreves for å sende, IP-adressen du brukte til å registrere deg for nyhetsbrevet, samt dato og klokkeslett for registrering og bekreftelse for nyhetsbrevet. Dette gjør oss i stand til å spore mulig misbruk på et senere tidspunkt.  

Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet via lenken i hvert nyhetsbrev eller via e-post. Lovligheten av databehandlingsoperasjonene som allerede har funnet sted forblir upåvirket av tilbakekallingen. Etter at du har avsluttet abonnementet, vil e-postadressen din slettes fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev umiddelbart, med mindre du uttrykkelig har samtykket til fortsatt bruk av de innsamlede dataene eller fortsatt behandling på annen måte er juridisk tillatt.

Online opptredener i sosiale nettverk

YouTube

Nettstedet vårt bruker plugins fra YouTube for å integrere og vise videoinnhold. Leverandøren av videoportalen er YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Vi bruker alternativet "utvidet databeskyttelsesmodus" levert av YouTube. Når du besøker en side som har en innebygd YouTube-video, opprettes en tilkobling til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om hvilke av sidene våre du har besøkt. I henhold til informasjonen YouTube gir, vil dataene dine - spesielt enhetsspesifikk informasjon inkludert IP-adressen - kun overføres til YouTube-serveren i USA i "utvidet databeskyttelsesmodus" hvis du aktivt klikker på videoen. YouTube kan tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil hvis du er logget på YouTube-kontoen din. Du kan forhindre dette ved å logge ut på forhånd.

Bruken av YouTube er av interesse for en tiltalende presentasjon av våre online-tilbud. Dette utgjør en berettiget interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning.

Ifølge YouTube kan de innsamlede opplysningene også overføres til USA og andre tredjeland. YouTube er et heleid datterselskap av Google LLC. Google er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. YouTube bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (f.eks. USA), er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Gjennom EU-US Data Privacy Framework og standardkontraktsklausulene forplikter YouTube seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante opplysninger, selv om opplysningene lagres, behandles og administreres i USA.

Nærmere opplysninger om håndteringen av brukerdata finner du i YouTubes personvernerklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

informasjonskapsler

Vår nettside bruker såkalte "cookies". Informasjonskapsler er små tekstfiler som hjelper oss med å gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig, mer effektivt og sikrere. Informasjonskapsler lagres på sluttenheten din enten midlertidig i løpet av en økt (sesjonsinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler). Her er vår policy for informasjonskapsler.

Noen informasjonskapsler er øktinformasjonskapsler. Slike informasjonskapsler slettes automatisk på slutten av nettleserøkten din. På den annen side forblir permanente informasjonskapsler på sluttenheten din til du sletter dem selv eller til de automatisk slettes av nettleseren din. Slike informasjonskapsler hjelper oss å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt.

Lagring av informasjonskapsler, som er nødvendig for å kunne utføre elektroniske kommunikasjonsprosesser eller for å kunne tilby visse funksjoner som du ønsker (f.eks. handlekurv), skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f i EUs personvernforordning. Som operatør av dette nettstedet har vi en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å kunne tilby våre tjenester teknisk feilfritt og problemfritt. Hvis det lagres andre informasjonskapsler (f.eks. for analysefunksjoner), behandles disse separat i denne personvernerklæringen. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke, lagres informasjonskapsler utelukkende på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Med en moderne nettleser kan du overvåke, begrense eller forhindre innstilling av informasjonskapsler. Mange nettlesere kan konfigureres på en slik måte at informasjonskapsler slettes automatisk når programmet lukkes. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til begrenset funksjonalitet på nettstedet vårt.

Innstillingene for informasjonskapsler kan administreres under følgende lenker for de respektive nettleserne:

Google Analytics

Nettstedet vårt bruker funksjoner til nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av nettanalysetjenesten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker "informasjonskapsler." Dette er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på sluttenheten din og muliggjør analyse av bruken av nettstedet. Informasjon generert av informasjonskapsler om din bruk av nettstedet vårt overføres til en Google-server og lagres der. Serverplassering er vanligvis USA.

Google Analytics-informasjonskapsler settes på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Som nettstedsoperatør har vi en berettiget interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere nettstedet vårt og annonseringen vår. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a i EUs personvernforordning. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Ifølge Google kan de innsamlede opplysningene også overføres til USA og andre tredjeland. Google er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (for eksempel USA) er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Gjennom EU-US Data Privacy Framework og standardkontraktsklausulene forplikter Google seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante data, selv om dataene lagres, behandles og administreres i USA.

Du finner mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Vi bruker Google Analytics i forbindelse med IP-anonymiseringsfunksjonen. Den sikrer at Google forkorter IP-adressen din i EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Det kan være unntakstilfeller der Google overfører hele IP-adressen til en server i USA og forkorter den der. På våre vegne vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettstedet, for å lage rapporter om aktivitet på nettstedet og for å gi oss andre tjenester relatert til aktivitet på nettstedet og internettbruk. IP-adressen som overføres av Google Analytics er ikke slått sammen med andre Google-data.

Innstillingen av informasjonskapsler av nettleseren din kan forhindres. Dette kan imidlertid begrense enkelte funksjoner på nettstedet vårt. Du kan også forhindre innsamling av data knyttet til bruken av nettstedet ditt, inkludert IP-adressen din og påfølgende behandling fra Google. Dette er mulig ved å laste ned og installere nettleserpluginen som er tilgjengelig via følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du kan forhindre at Google Analytics samler inn opplysninger om deg ved å klikke på følgende lenke. En opt-out-informasjonskapsel vil bli satt for å forhindre at dataene dine blir samlet inn ved fremtidige besøk på nettstedet vårt: Deaktiver Google Analytics.

Nettstedet vårt bruker funksjonen "demografiske egenskaper" til Google Analytics. Den kan brukes til å lage rapporter som inneholder utsagn om alder, kjønn og interesser til de besøkende på nettstedet. Disse dataene kommer fra interessebasert annonsering fra Google og besøksdata fra tredjepartsleverandører. Det er ikke mulig å tildele dataene til en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen. Dette er mulig via annonseinnstillingene i Google-kontoen din eller ved generelt å forby innsamling av dataene dine av Google Analytics, som forklart i punktet "Innvending mot datainnsamling".

For å fullt ut overholde de juridiske kravene til databeskyttelse, har vi inngått en ordrebehandlingskontrakt med Google.

Google Ads og Google Konverteringssporing

Nettstedet vårt bruker Google Ads. Leverandøren er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Ads er et nettbasert annonseringsprogram. Som en del av nettannonseringsprogrammet jobber vi med konverteringssporing. Etter å ha klikket på en annonse plassert av Google, settes en informasjonskapsel for konverteringssporing. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på sluttenheten din. Google Ads-informasjonskapsler mister sin gyldighet etter 30 dager og brukes ikke til å identifisere brukere personlig. Vi og Google kan bruke informasjonskapselen til å gjenkjenne at du har klikket på en annonse og ble videresendt til nettstedet vårt.

Hver Google Ads-kunde mottar en annen informasjonskapsel. Informasjonskapslene kan ikke spores på tvers av AdWords-annonsørnettsteder. Konverteringsinformasjonskapsler brukes til å lage konverteringsstatistikk for AdWords-kunder som bruker konverteringssporing. AdWords-kunder finner ut hvor mange brukere som klikket på annonsen deres og ble omdirigert til sider med en tag for konverteringssporing. AdWords-kunder mottar imidlertid ingen informasjon som gjør at brukere kan identifiseres personlig. Hvis du ikke ønsker å delta i sporing, kan du protestere mot bruken. Her må konverteringsinformasjonskapselen deaktiveres i brukerinnstillingene til nettleseren. Dette betyr at det ikke er inkludert i konverteringssporingsstatistikken.

Konverteringscookies lagres på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Som nettstedsoperatør har vi en berettiget interesse i å analysere brukeratferd for å optimalisere nettstedet vårt og annonseringen vår. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a i EUs personvernforordning. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Ifølge Google kan de innsamlede opplysningene også overføres til USA og andre tredjeland. Google er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Google bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (for eksempel USA) er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Gjennom EU-US Data Privacy Framework og standardkontraktsklausulene forplikter Google seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante data, selv om dataene lagres, behandles og administreres i USA.

Du finner mer informasjon om Google Ads og Google Conversion Tracking i Googles personvernerklæring: https://www.google.de/policies/privacy/.

Med en moderne nettleser kan du overvåke, begrense eller forhindre innstilling av informasjonskapsler. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til begrenset funksjonalitet på nettstedet vårt.

For å fullt ut overholde de juridiske kravene til databeskyttelse, har vi inngått en ordrebehandlingskontrakt med Google.

Microsoft annonsering og Microsoft konverteringssporing

Nettstedet vårt bruker Microsoft Advertising fra Microsoft Corporate, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Microsoft Advertising, tidligere "Bing Ads", er en tjeneste som tilbyr betaling per klikk-annonsering i søkemotorene Bing, Yahoo! og DuckDuckGo. Vi har integrert en tagg for konverteringssporing fra Microsoft Advertising på nettstedet vårt. Når du har kommet til nettstedet vårt via en Microsoft-annonse, settes det en informasjonskapsel for konverteringssporing. Informasjonskapsler er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på sluttapparatet ditt. Ved hjelp av dette sporingsverktøyet kan vi få vite mer om din brukeratferd på nettstedet vårt, for eksempel hvilket søkeord eller hvilken annonse du brukte for å komme til oss, hva du klikker på på nettstedet vårt, hvor mange som besøker nettstedet vårt via Microsoft Advertising og hvor lenge du oppholder deg på nettstedet vårt. Ved hjelp av disse dataene kan vi tilpasse nettstedet, annonsene og tilbudene våre mye bedre til kundenes behov. Alle dataene vi mottar, er imidlertid knyttet til din brukeratferd og ikke til data som identifiserer deg personlig (dvs. ingen personopplysninger). Microsoft bruker også dataene til å optimalisere sin egen annonsering og andre tjenester. Vi har ingen innflytelse på den videre bruken av dataene som samles inn av Microsoft. Dette gjelder også varigheten av datalagringen. Microsoft lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å levere egne tjenester eller produkter eller for juridiske formål.

Som nettstedsoperatør har vi en berettiget interesse i å optimalisere vår nettbaserte tjeneste og våre markedsføringstiltak. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning (berettigede interesser). Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a i EUs personvernforordning. Samtykket ditt kan når som helst trekkes tilbake.

Microsoft driver egne servere over hele verden. Opplysningene dine blir derfor også administrert og lagret i blant annet USA. Microsoft er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Microsoft bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (for eksempel USA), er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Gjennom rammeverket for personvern mellom EU og USA og standardkontraktsklausulene forplikter Microsoft seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante opplysninger, selv om opplysningene lagres, behandles og administreres i USA.

Microsoft henviser også til såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning) som grunnlag for databehandling eller dataoverføring til tredjeland (land utenfor EU, Island, Liechtenstein, Norge, dvs. særlig USA). Dette er modellklausuler som er fastsatt av EU-kommisjonen, og som skal sikre at opplysningene dine er underlagt et passende beskyttelsesnivå selv om de overføres til eller lagres i tredjeland. Microsoft forplikter seg dermed til å overholde europeiske standarder for personvern ved behandling av personopplysninger, selv om opplysningene lagres, behandles og administreres i USA.

Du finner mer informasjon om Microsoft Advertising og Microsoft Conversion Tracking i Microsofts personvernerklæring på https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement?tid=331674320569. Du finner mer informasjon om Microsofts standard kontraktsklausuler på https://learn.microsoft.com/en-us/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Hvis du ikke ønsker å delta i sporing fra Microsoft Advertising, kan du motsette deg bruken. Hvis du ikke ønsker at interessebaserte annonser fra Microsoft Advertising skal vises til deg, kan du slå av funksjonen på https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout. Du kan også deaktivere, administrere eller slette alle informasjonskapsler i nettleseren din.

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Microsoft for å oppfylle de lovbestemte personvernkravene fullt ut.

Meta

Metapiksler

Nettstedet vårt bruker metapiksler for konverteringssporing. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi ønsker kun å vise våre tjenester og produkter til de som virkelig er interessert i dem. Formålet med databehandlingen er derfor å undersøke brukeratferd og analysere effekten av markedsføringstiltak på nettet og valg av nettreklame på andre plattformer, som velges automatisk ved hjelp av sanntidsbudgivning basert på brukeratferd. Ved hjelp av metapikselen kan annonseringstiltakene våre tilpasses bedre til dine ønsker og interesser. Metabrukere (hvis de har tillatt personlig tilpasset reklame) får vist passende reklame. Kategoriene av opplysninger som behandles, er opplysninger om bruken av nettstedet og logging av klikk på enkeltelementer.

Opplysningene som samles inn, er anonyme og kan ikke ses av oss som driver dette nettstedet, og brukes kun i forbindelse med annonsering. Vi kan ikke trekke noen konklusjoner om brukernes identitet. Opplysningene lagres og behandles imidlertid av Facebook slik at det er mulig å opprette en forbindelse til den aktuelle brukerprofilen, og Facebook kan bruke opplysningene til egne analyseformål og annonser i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk. Denne bruken av dataene kan ikke påvirkes av oss som nettstedsoperatør.

Metapikselen brukes på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Som nettstedsoperatør har vi en berettiget interesse i effektive annonseringstiltak, inkludert sosiale medier. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. Samtykket ditt kan når som helst trekkes tilbake.

Meta Lead Ads (øyeblikkelig skjema)

Vi bruker såkalte Meta Lead Ads til konverteringssporing. Leverandøren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Vi bruker Meta Lead Ads til å generere og kvalifisere leads. Ved hjelp av øyeblikkelige skjemaer kan vi samle inn informasjon fra personer som er interessert i vårt selskap eller våre tjenester. Vi mottar denne informasjonen via et kontaktskjema som vises på Facebook/Meta-nettsteder (såkalte direktemeldingsskjemaer). Innholdet og omfanget av opplysningene som innhentes i dette skjemaet, avhenger av formålet med den aktuelle lead-kampanjen. Behandlingen av opplysningene er strengt knyttet til formålet med den aktuelle lead-kampanjen. Disse formålene er tydelig angitt i lead-annonsen eller på skjemaet før opplysningene overføres. Vi videreformidler ikke opplysningene som finnes der.

Metainstant-skjemaet brukes på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Som nettstedsoperatør har vi en berettiget interesse i effektive annonseringstiltak, inkludert sosiale medier. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler, direkte annonseringstiltak som f.eks. registrering for utsendelse av nyhetsbrev via e-post), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a i EUs personvernforordning. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke.

Ifølge Meta kan de innsamlede opplysningene også overføres til USA og andre tredjeland. Meta Platforms er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. Meta bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (artikkel 46 nr. 2 og 3 i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (f.eks. USA) er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Gjennom rammeverket for personvern mellom EU og USA og standardkontraktsklausulene forplikter Meta seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante data, selv om dataene lagres, behandles og administreres i USA.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan beskytte personvernet ditt i Facebooks personverninformasjon: https://www.facebook.com/privacy/policy. Metadatabehandlingsvilkårene, som henviser til standardkontraktsklausulene, finner du på https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing.

Hvis du er logget inn på Meta, kan du også deaktivere remarketingfunksjonen "Custom Audiences" i innstillingene for annonser på https://www.facebook.com/adspreferences/advertisers. Hvis du ikke har en Meta-konto, kan du deaktivere bruksbasert annonsering fra Meta på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance på https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

LinkedIn

Insight Tag

Nettstedet vårt bruker konverteringssporingsverktøyet LinkedIn Insight Tags. Leverandøren er det amerikanske selskapet LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland Unlimited (Wilton Place, Dublin 2, Irland) er ansvarlig for databeskyttelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), EU og Sveits.

Vi kan bruke LinkedIn Insight-taggen til å optimalisere kampanjer, målrette besøkende på nytt og lære mer om målgruppen vår. Hvis en besøkende på nettstedet er registrert på LinkedIn, kan vi analysere viktige yrkesdata (f.eks. karrierenivå, bedriftsstørrelse, land, sted, bransje og stillingstittel) og dermed tilpasse nettstedet vårt bedre til de respektive målgruppene. Vi kan også bruke LinkedIn Insight Tags til å måle om besøkende på nettstedet vårt utfører en bestemt handling (konverteringsmåling). Konverteringsmåling kan også utføres på tvers av enheter (f.eks. fra PC til nettbrett). LinkedIn Insight Tag tilbyr også en retargeting-funksjon som vi kan bruke til å vise målrettet reklame til besøkende på nettstedet vårt utenfor nettstedet, uten at det ifølge LinkedIn skjer noen identifisering av reklamemottakeren. LinkedIn selv samler også inn loggfiler (URL, henvisende URL, IP-adresse, enhets- og nettleseregenskaper og tidspunkt for tilgang). IP-adressene forkortes eller pseudonymiseres. Opplysningene som LinkedIn samler inn, kan ikke tilordnes bestemte personer av oss som nettstedsoperatør. LinkedIn lagrer personopplysningene som samles inn fra besøkende på nettstedet, på sine servere i USA og bruker dem til egne reklameformål. LinkedIn anonymiserer opplysningene innen 7 dager. Opplysningene slettes igjen innen 90 dager.

Bruken av LinkedIn Insight er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning. Som nettstedsoperatør har vi en berettiget interesse i effektive annonseringstiltak, inkludert sosiale medier. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til lagring av informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning. Samtykket ditt kan når som helst trekkes tilbake.

Ifølge LinkedIn kan de innsamlede opplysningene også overføres til USA og andre tredjeland. LinkedIn er et datterselskap av Microsoft LLC. Microsoft er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (for eksempel USA), er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som gjelder i EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Mer informasjon finner du her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Gjennom rammeverket for personvern mellom EU og USA og standardkontraktsklausulene forplikter LinkedIn seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante opplysninger, selv om opplysningene lagres, behandles og administreres i USA.

Du finner mer informasjon om LinkedIn Insight Tag på https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a427660. Du kan også finne ut mer om hvilke opplysninger som behandles og lagres av LinkedIn Insight Tag i LinkedIns personvernerklæring på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Lead Gen-skjemaer

Vi bruker verktøy for generering av leads i forbindelse med verving av nye kunder. Et lead er en potensiell kunde som sender inn kontaktinformasjonen sin til et selskap som har tjenester eller produkter de er interessert i, med det formål å kontakte dem. Vi bruker Lead Gen Forms, leadgenereringstjenesten fra LinkedIn, til dette formålet. Lead Gen Forms er annonseringskretser på LinkedIn som gjør det mulig å integrere kontaktskjemaer i sponset innhold.

Hvis du kontakter oss via LinkedIn-skjemaer for leadgenerering, vil personopplysninger (f.eks. navn og e-postadresse, stillingstittel) lagres av LinkedIn og overføres til oss. Vi bruker opplysningene til å kontakte deg, til å gi deg målrettet informasjon om tjenester og produkter og til markedsføringsformål. Bruken av leadgenereringsverktøy tjener vårt PR-arbeid og kommunikasjon med interesserte parter.

Det rettslige grunnlaget for analysen av LinkedIn-lead-skjemaene er ditt frivillige samtykke som du gir ved å sende skjemaene (art. 6 nr. 1 bokstav a i EUs personvernforordning). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt for fremtiden ved å bruke kontaktinformasjonen på nettstedet vårt.

Ifølge LinkedIn kan de innsamlede opplysningene også overføres til USA og andre tredjeland. LinkedIn er et datterselskap av Microsoft LLC. Microsoft er en aktiv deltaker i EU-US Data Privacy Framework, som regulerer korrekt og sikker overføring av personopplysninger fra EU-borgere til USA. Du finner mer informasjon om dette på https://commission.europa.eu/document/fa09cbad-dd7d-4684-ae60-be03fcb0fddf_en. LinkedIn bruker også såkalte standardkontraktsklausuler (art. 46 (2) og (3) i EUs personvernforordning). Standardkontraktsklausuler er maler fra EU-kommisjonen som sikrer at behandlingen av personopplysningene dine når de overføres til et tredjeland (for eksempel USA), er underlagt et sikkerhetsnivå som tilsvarer det som gjelder i EUs personvernforordning. Du finner de tilsvarende standardkontraktsklausulene her: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=de. Mer informasjon finner du her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Gjennom rammeverket for personvern mellom EU og USA og standardkontraktsklausulene forplikter LinkedIn seg til å overholde det europeiske personvernnivået ved behandling av dine relevante opplysninger, selv om opplysningene lagres, behandles og administreres i USA.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan LinkedIn bruker opplysningene dine, kan du lese LinkedIns personvernerklæring på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy eller https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/native-advertising/lead-gen-ads.

Vi lagrer opplysningene du sender oss via Lead Gen Forms i 2 år fra vi mottar det utfylte skjemaet. Deretter slettes opplysningene dine, forutsatt at det ikke finnes noen lovbestemte oppbevaringsperioder som sier noe annet. På LinkedIn slettes lead-dataene automatisk etter 90 dager.

Du har mulighet til å forhindre dette i fremtiden ved å angi en opt-out-informasjonskapsel: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Varighet av lagring av personopplysninger

Varigheten av lagringen av personopplysninger er basert på relevante lovbestemte oppbevaringsplikter, f.eks. i henhold til handels- og skatteretten. Etter utløpet av den aktuelle perioden slettes de aktuelle opplysningene rutinemessig. Hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle eller inngå en avtale, eller hvis vi har en berettiget interesse i å lagre dem videre, slettes opplysningene hvis de ikke lenger er nødvendige for disse formålene, eller hvis du har utøvd din rett til å tilbakekalle eller protestere.

Dine rettigheter

Nedenfor finner du en liste over rettighetene til den registrerte som den registrerte har rett til overfor den ansvarlige med hensyn til behandlingen av dine personopplysninger:  

(1) Rett til å be om informasjon om personopplysningene dine som behandles av oss i henhold til art. 15 i EUs personvernforordning. Du kan spesielt be om informasjon om formålet med behandlingen, kategorien av personopplysninger, kategoriene av mottakere som opplysningene dine er eller vil bli utlevert til, den planlagte lagringsperioden, om du har rett til retting, sletting, begrensning av behandlingen eller innsigelse, om du har rett til å klage, om opprinnelsen til opplysningene dine hvis de ikke ble samlet inn av oss, samt om det finnes automatiserte avgjørelser, inkludert profilering, og, hvis det er aktuelt, meningsfull informasjon om detaljene i disse.

(2) Rett til å kreve umiddelbar korrigering av uriktige eller ufullstendige personopplysninger som er lagret hos oss i henhold til art. 16 i EUs personvernforordning.  

(3) Rett til å be om sletting av personopplysningene dine som er lagret hos oss i henhold til art. 17 i EUs personvernforordning, med mindre behandlingen er nødvendig for å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, av hensyn til allmennhetens interesse eller for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

(4) Rett til å kreve begrensning av behandlingen av personopplysningene dine i henhold til art. 18 i EUs personvernforordning (GDPR), dersom du bestrider riktigheten av opplysningene, behandlingen er ulovlig, men du nekter å slette dem og vi ikke lenger trenger opplysningene, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav, eller du har protestert mot behandlingen i henhold til art. 21 i EUs personvernforordning (GDPR).  

(5) Retten til å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller til å be om at de overføres til en annen behandlingsansvarlig i samsvar med art. 20 i GDPR.  

(6) Rett til å klage til en tilsynsmyndighet i tilfelle brudd på personvernlovgivningen i henhold til art. 77 i EUs personvernforordning. Den kompetente tilsynsmyndigheten for personvern er personvernombudet i delstaten der selskapet vårt har sitt hovedkontor. Kontaktinformasjonen til tilsynsmyndigheten for personvern er:

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 615 541-0
Faks: +49 (0) 711 615 541-15
E-post: poststelle@lfdi.bwl.de

(7) Rett til å trekke tilbake samtykke gitt i henhold til art. 7 (3) i EUs personvernforordning. Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til behandling av opplysninger med virkning for fremtiden. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil vi umiddelbart slette de aktuelle opplysningene, med mindre videre behandling kan baseres på et rettslig grunnlag for behandling uten samtykke. Tilbaketrekking av samtykke skal ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykke før det ble trukket tilbake.

Rett til å protestere

Hvis personopplysningene dine behandles av oss på grunnlag av berettigede interesser i henhold til art. 6 nr. 1 bokstav f i EUs personvernforordning, har du rett til å protestere mot behandlingen av personopplysningene dine i henhold til art. 21 i EUs personvernforordning, i den grad dette gjøres av grunner som skyldes din spesielle situasjon. I den grad innsigelsen er rettet mot behandling av personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring, har du en generell rett til å protestere uten krav om å spesifisere en bestemt situasjon.  

Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten eller innsigelsesretten, kan du sende en e-post til privacy@flexopus.com.

Endringer i vår personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere denne databeskyttelseserklæringen om nødvendig, i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter. På denne måten kan vi tilpasse dem til gjeldende lovkrav og ta hensyn til endringer i våre tjenester, f.eks. B. ved introduksjon av nye tjenester. Den gjeldende versjonen gjelder for ditt besøk.